ČESTA PITANJA

Javite nam se s vašim pitanjem, rado ćemo odgovoriti! 

Možemo li kod vas usvojiti dijete?

Mi, kao dječji dom, ne možemo odlučiti o tome kada i tko usvaja dijete, ili koje će dijete biti posvojeno. To je nešto o čemu odlučuje nadležni Ured za socijalnu skrb. Molimo Vas da se obratite njima. Neka naša djeca su bila usvojena.

Dijete mi je smješteno kod vas u dom. Koliko česta ju/ga smijem kontaktirati?

Svoje dijete možete uvijek nazvati u domu, borjevi telefona su ovdje. Molimo da pri tome nastojite uvažiti dnevne navike djeteta, to jest da zovete u djetetovo vrijeme kad nije u školi ili kad ne uči. Dijete će i vas u svakom trenutku kada to poželi, moći nazvati.

Možemo li kod vas udomiti dijete?

Mi, kao dječji dom, ne možemo odlučiti o tome kada i tko udomljuje dijete, ili koje će dijete biti udomljeno. To je nešto o čemu odlučuje nadležni Ured za socijalnu skrb. Molimo Vas da se obratite njima. Neka naša djeca su bila udomljena.

Želim pomoći domu. Kako ću to najbolje učiniti?

"Dati novac je jednostavna stvar i svaki čovjek to može učinti. Ali odlučiti kome dati, i koliko i kada, i za koju svrhu i kako, niti je jednostavna stvar niti to svaki čovjek može učiniti. " Aristotel (Etika, 360 p.K.) Naše „upute za darivanje“ pročitajte ovdje.

Zašto neko dijete mora završiti u domu?

Ovo je jedno od onih pitanja na koje je odgovor jako opsežan. Razloga je jako puno. Ono što je bitno, je nikoga ne osuđivati i nikoga ne sažaljevati.

Mogu li kod vas volontirati?

Imali smo prije, a imamo i sada volontere. Više saznajte ovdje, u donjem dijelu stranice.

Voljeli bismo se posebno posvetiti jednom vašem štićeniku. Što nam preporučujete?

To je nešto vrlo lijepo od vas i svakako dobrodošlo. Sa štićenikom možete provoditi svoje slobodno vrijeme: na kavi, u razgovoru, druženju. Neki naši prijatelji kumovi su našim štićenicima na krizmi i dugotrajna podrška jednom dijetetu.