Tag: chicago

 

Štićenice doma iz East Chicaga

Štićenice doma iz East Chicaga

Jessica Decker je imala 10 godina, kuhala je makarone i sir za sebe i svoje troje braće i sestara, kada ih je policija iz Highlanda oduzela od majke. Četvero braće i sestara slijedećih su godinu dana išli od jedne do druge udomiteljske obitelji prije dolaska u „Karmelski dom“ („Carmelite Home“) u East Chicago. Jessica, 27 […]